DAY034: 飲啤酒

黎到西伯利亞之後,隨左返學校 Office,另一個會有時去既地方就係學校隔離既酒吧,今晚無啦啦又有個印度人我出去飲返杯。飲兩枝,食少少野,又一個夜晚。

發佈留言