DAY084: 唔識俄文都可以吹天光

黎左西伯利亞,其中一樣做多左既事,就係落 bar,因為 bar 就係宿舍附近。今日又有人約左一齊去飲,然後我就同呢幾個俄羅斯人相遇,一齊飲。但係其實我係接近零俄文,佢地又接近零英文。我地竟然係用 Google Translate 吹水,一路吹到我 d friend 都走埋。最後我同佢地吹到五點幾六點。唸落都唔明,點解咁都可以吹咁耐,真係好瘋狂又好神奇。


齋用 Google Translate 竟然都可以吹天光

發佈留言