DAY021: 大鑊,件褸爛左

今次真大鑊,件褸條拉鍊爛左,而家既狀態係,拉好拉鍊後佢有時會自己向上甩返出黎。呢件係我唯一一件可以頂到零下廿幾度既大褸,到堅係冬天既時候就會成日零下廿幾三十度。早知唔係淘寶買,貪平就出事,而家唯有問下有無地方可以幫人換拉鍊,如果無,就要買過件。。。

發佈留言