DAY020: 第一次幫襯飯堂

今日係第一次幫襯學校飯堂食飯,唔算貴,一湯一飯大約就係十二三蚊港幣。湯,真係好似食開既羅宋湯;飯,就無食開既咁有口感。不過以飯堂黎講,呢度都叫幾好食,以後應該一星期都有四日要係度食。

發佈留言